8 Mart 2012 Perşembe

Siber Zorbalık Nedir? Siber Zorbalığa İlişkin Bulgular


SİBER ZORBALIK NEDİR?







Siber zorbalık çeşitli araştırmacılar tarafından çevrimiçi zorbalık, dijital zorbalık, elektronik zorbalık, çevrimiçi zarar verme, siber zorbalık ve internet zorbalığı gibi kavramlarla adlandırılmıştır. Siber zorbalık, bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanması olarak tanımlanmaktadır.Başka bir tanıma göre ise siber zorbalık, dijital teknolojinin diğer bireylere rahatsız edici mesajlar göndermek veya sosyal saldırganlık yapmak amacıyla kullanılmasıdır. Shariff (2008) siber zorbalığı, web siteleri, anlık mesajlaşma, bloglar, sohbet odaları, cep telefonları, elektronik posta ve kişisel çevrimiçi profiller aracılığıyla diğer bireylerin tehdit edilmesi, aşağılanması veya onlara cinsel içerikli resimler ve mesajlar gönderilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan hareketle siber zorbalık teknolojinin karanlık yönü olarak nitelendirilebilir.

SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN BULGULAR
İnternet kullanma sıklığı ile rahatsız edici davranışlara maruz kalma, virüslü ve istenmeyen e-posta alma arasında anlamlı bir ilişki vardır.İnternet şifrelerini başkalarıyla paylaşma arttıkça rahatsız edici davranışlara maruz kalma ve kendini başka birisiymiş gibi tanıtma davranışı da artış göstermektedir.
İstenmeyen e-posta almalar arttıkça virüslü e-posta gönderme eğilimi, rızasını almadan başkalarının fotoğraflarını yayınlama ve yüz yüze söylenemeyecek şeyleri internette söyleme davranışı artmaktadır.İnternette kendini bir başkası gibi tanıtma davranışı ile internette gerçek olmayan şeyler söyleme davranışı arasında anlamlı birilişki vardır.
Virüslü e-posta alma ile virüslü e-posta gönderme davranışı arasında anlamlı birilişki vardır.İnternet kullanma sıklığı arttıkça internet üzerinden diğer kişileri rahatsız edenlerin yakalanacağını düşünme azalmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder